Meer resultaten voor link a href

hreflang gebruiken voor de taal en regionale URL's' Search Console Help.
Voor de standaardpagina die geen specifieke taal of landinstelling target, voegt u relalternate" hreflangx-default" toe.: link relalternate" hreflangx-default" hrefhttp//www.example.com/: / link relalternate" hreflangen-gb" hrefhttp//en-gb.example.com/page.html: / link relalternate" hreflangen-us" hrefhttp//en-us.example.com/page.html: / link relalternate" hreflangen" hrefhttp//en.example.com/page.html: / link relalternate" hreflangde" hrefhttp//de.example.com/seite.html: /.
Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Gerelateerde elementen: A BASE BODY LINK. Link naar bestand. Een hyperlink maak je met het A element, waaraan je het HREF attribuut toevoegt. Het HREF attribuut geeft aan op welke locatie het bestand, dat geopend of gedownload moet worden, zich bevindt.
HTML Cursus: Links maken: uitleg over interne, externe links, het target attribuut en afbeeldingen, plaatjes als link gebruiken.
Een link naar een bestand op een andere pagina van je site maak je als volgt. Je begint met de A tag en vervolgens voeg je hier het attribuut href aan toe. Href staat voor Hyper Reference en definieert het adres waar men naartoe gebracht wordt nadat op de link is geklikt.
Handleiding HTML Hyperlinks Mailto-links.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink. Gerelateerde elementen: A BASE BODY LINK.
het opmaken van een link in css.
Een link in de html een a href heeft standaard al zijn eigen opmaak. Het is underlined en heeft een vies blauw kleurtje. Wanneer er een keer op geklikt is de link is dan visited heeft het een vies paars-achtig kleurtje.
HTML/Basiscursus/Links Wikibooks.
HTML-code: Lokale links. a href pagina1.html" Pagina 1 / a Link naar het bestand pagina1.html in dezelfde map a href /pagina2.html" Pagina 2 / a Link naar het bestand pagina2.html in dezelfde map a href /pagina3.html" Pagina 3 / a Link naar het bestand pagina3.html in de bovenliggende map a href inhoud/pagina4.html" Pagina 4 / a Link naar het bestand pagina4.html in de map inhoud a href /inhoud/pagina5.html" Pagina 5 / a Link naar het bestand pagina5.html in de map inhoud in de bovenliggende map a href /pagina6.html" Pagina 6 / a Link naar het bestand pagina6.html in de rootmap a href /inhoud/pagina7.html" Pagina 7 / a Link naar het bestand pagina7.html in de map inhoud in de root.
WeetHet HTML Hoe verander je de kleur van een link?
De FONT tag moet namelijk IN de A HREF tag staan! Merk op: een alternatieve techniek om o.a. de kleur van een link te veranderen is door gebruik te maken van zogenaamde Cascading Style Sheets zoals ik op deze website heb gebruikt.
relnofollow" gebruiken voor specifieke links Search Console Help.
Daarom is de kenmerkwaarde nofollow van het kenmerk rel gemaakt. Hierdoor hebben webmasters meer controle: in plaats van zoekmachines en bots door te geven dat geen van de links op een pagina mag worden gevolgd, kunt u robots gemakkelijk instrueren een bepaalde link niet te crawlen. a hrefsignin.php" relnofollowinloggen/a" Hoe worden links met het kenmerk nofollow door Google verwerkt?
1. Wat is HTML.
Om een afbeelding tot link te maken hebben we niets nieuws nodig, alles kwam al een keer aan bod in deze cursus. Om te beginnen voeg je een afbeelding in op de manier zoals beschreven werd in hoofdstuk 4. De tag IMG SRC" wordt dan aangvuld met de tag A HREF" /A.

Contacteer ons