Op zoek naar a href code?


Je kunt linken naar een pagina van je eigen domein interne link of naar een andere pagina externe link. Beide werken op dezelfde manier, namelijk door middel van de code a of eigenlijk a href. Je sluit wel af met /a.
Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Een hyperlink maak je met het A element, waaraan je het HREF attribuut toevoegt. Het HREF attribuut geeft aan op welke locatie het bestand, dat geopend of gedownload moet worden, zich bevindt. De waarde van het HREF attribuut is een zogenoemde Uniform Resource Identifier URI.
HTML/Basiscursus/Links Wikibooks.
HTML-code: Lokale links. a href pagina1.html" Pagina 1 / a Link naar het bestand pagina1.html in dezelfde map a href /pagina2.html" Pagina 2 / a Link naar het bestand pagina2.html in dezelfde map a href /pagina3.html" Pagina 3 / a Link naar het bestand pagina3.html in de bovenliggende map a href inhoud/pagina4.html" Pagina 4 / a Link naar het bestand pagina4.html in de map inhoud a href /inhoud/pagina5.html" Pagina 5 / a Link naar het bestand pagina5.html in de map inhoud in de bovenliggende map a href /pagina6.html" Pagina 6 / a Link naar het bestand pagina6.html in de rootmap a href /inhoud/pagina7.html" Pagina 7 / a Link naar het bestand pagina7.html in de map inhoud in de root.
Een link maken: de html-codes verklaard.
In de openings tag van de link zet je neer wat de linkbestemming is, dus waar je bezoeker naartoe geleid moet worden als hij op de link klikt. Dat doe je met de code: href." Tussen de dubbele aanhalingstekens zet je de linkbestemming neer. Dus wil je van je homepage linken naar een pagina die contact.php heet, dan komt de openings tag van de link er zo uit te zien: a hrefcontact.php."
Externe link openen in een nieuw venster.
Wanneer je op je site een externe link hebt gemaakt naar een andere site, dan kun je door een code te gebruiken ervoor zorgen dat de link wordt geopend in een nieuw venster. Zo zorg je ervoor dat jouw website direct weer beschikbaar is, zonder de hele url weer opnieuw in de browser van een nieuw venster te moeten invoeren. Je wilt een link maken naar de site van Alphamega. De code hiervoor zou dan zijn.: A hrefhttp//www.alphamegahosting.com: target_blankAlphamega/A.
HTML Cursus: Links maken: uitleg over interne, externe links, het target attribuut en afbeeldingen, plaatjes als link gebruiken.
Een link naar een bestand op een andere pagina van je site maak je als volgt. Je begint met de A tag en vervolgens voeg je hier het attribuut href aan toe. Href staat voor Hyper Reference en definieert het adres waar men naartoe gebracht wordt nadat op de link is geklikt.
HTML/Basiscursus/Afbeeldingen en objecten Wikibooks.
Bij het attribuut src gelden dezelfde regels als bij het attribuut href van het a elementzie. Je kunt via de attributen height en width respectievelijk de hoogte en de breedte van een afbeelding bepalen. Dit kan op twee manieren: m.b.v.
Hyperlinks in HTML: een link leggen.
a href http//www.webmasterstart.net/: titleInformatie" voor webmasters" target_blankGa" naar WMS/a. Dit attribuut kan je ook nog de waarde _self geven om aan te tonen dat de pagina in hetzelfde frame moet openen waarin het opgeroepen wordt, maar dit komt op hetzelfde neer dan helemaal geen Target te gebruiken.
WeetHet HTML Hoe spring ik binnen een pagina?
Op deze manier kunnen we meerdere ankers op dezelfde pagina maken. De link, de A HREF, hoeft niet noodzakelijkerwijs boven of onder het anker te staan. De browser begint namelijk van bovenaf te zoeken naar het eerste anker met de opgegeven naam.

Contacteer ons