Meer resultaten voor html link href

Hyperlinks in HTML: absolute en relatieve adressen.
Wil je linken naar een document elders op het World Wide Web, dan gebruik je bij href het volledige internetadres van dat document. Als de webmaster van die site de pagina verplaatst, zal jouw link dus ook niet meer werken.
Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink. Gerelateerde elementen: A BASE BODY LINK. Link naar bestand. Een hyperlink maak je met het A element, waaraan je het HREF attribuut toevoegt.
HTML Cursus: Links maken: uitleg over interne, externe links, het target attribuut en afbeeldingen, plaatjes als link gebruiken.
Nu gaan we dus kijken hoe je links maakt met HTML. De link tags in HTML zijn: A als begintag, de eindtag is dan /A. Achtereenvolgens komt aan bod.: Het linken naar bestanden op je eigen site. Het linken naar bestanden elders op het web. Afbeeldingen als links gebruiken. Tenslotte komt de e-mail-link aan bod. Linken naar bestanden op je eigen site. Er zijn twee soorten links die onder deze categorie vallen.: Linken naar bestanden op een andere pagina van je site. Linken naar een bepaald gedeelte op een pagina. Het is bij deze bestanden niet nodig om bij de links http//: en www" toe te voegen, aangezien de bezoeker zich al op je site bevindt en hij alleen doorgestuurd hoeft te worden naar een ander bestand op dezelfde server. Een link naar een bestand op een andere pagina van je site maak je als volgt. Je begint met de A tag en vervolgens voeg je hier het attribuut href aan toe.
Handleiding HTML Hyperlinks Basis-URI.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink. Gerelateerde elementen: A BASE BODY LINK. De URI van een hyperlink kan absoluut of relatief zijn. In een absolute URI zijn in ieder geval het te gebruiken protocol en het adres van de server opgenomen, een relatieve URI bevat alleen het path op de server. Wanneer een hyperlink met een relatieve URI geopend moet worden, gebruikt de browser de URI van het huidige document als basisadres en bepaalt daarmee de absolute URI van de link. Is de URI van het huidige document.: en is deze hyperlink opgenomen.: dan weet de browser dat de absolute URI van de link de volgende is.: Wanneer veel links in een document verwijzen naar dezelfde site of directory, dan kan het handig zijn in de head van het document het BASE element op te nemen en met het HREF attribuut een basis-URI definiƫren.
HTML-les 5-hyperlink maken-In deze les kun je leren hoe je links maakt, met alles erop en eraan.
Dat kan ook. Gewoon de volledige path" weg naar pagina invullen bij href. a hrefhttp//www.website.nl/pagina.htmlGa: naar pagina/a. Als je pagina in een bovenliggende map staat, doe je het zo: a hrefmapnaam/pagina.htmlGa" naar pagina/a. Ook als je pagina in een onderliggende map is kan je ernaar toelinken.: a href./pagina.htmlGa" naar pagina/a. Nu wil je bijvoorbeeld niet dat je pagina in hetzelfde venster opent, maar in een nieuw venster. Dit kan met het attribuut target. Dan moet je zo de link maken: a hrefpagina.html" target_blankGa" naar pagina, op een nieuw scherm/a.
HTML/Basiscursus/Links Wikibooks.
HTML-code: Document relaties met het link element. head link rel index" href inhoudsopgave.html" link rel next" href hoofdstuk3.html" link rel prev" href hoofdstuk1.html" link rel chapter" href hoofdstuk7.html" title Hoofdstuk" 7" link rel section" href hoofdstuk6.html2" title Hoofdstuk" 6.2" link rel alternate" lang en" href chapter2.html" link rel alternate" type print" href print/hoofdstuk2.html" link rel stylesheet" href normaal.css" link rel alternate" stylesheet" href slechtzienden.css" link rel alternate" stylesheet" media print" href print.css" / head.
Een link maken: de html-codes verklaard.
In de openings tag van de link zet je neer wat de linkbestemming is, dus waar je bezoeker naartoe geleid moet worden als hij op de link klikt. Dat doe je met de code: href." Tussen de dubbele aanhalingstekens zet je de linkbestemming neer.
Hyperlinks in HTML: een link leggen.
Om een link te kunnen maken wordt in HTML de zogeheten Anchor-tag gebruikt. Een link leggen. De Anchor-tag bestaat in zijn kaalste vorm uit de begin-tag a en de eind-tag /a. De tekst die tussen deze tags staat wordt gebruikt om op te klikken. Dit is dus de link Hypertext, die in de browser een andere kleur krijgt dan de gewone tekst en vaak wordt onderstreept. De HTML-code van een link ziet er dan zo uit.: Als de bezoeker nu klikt op de tekst Klik" hier" zal er nog niets gebeuren; de browser weet nog niet naar welk bestand er gelinkt moet worden. Daarvoor gebruiken we het attribuut href.
Eenvoudige HTML en CSS hyperlinks.
We zagen boven al dat links naar verschillende soorten plekken kunnen verwijzen. Hieronder nog eens die gevallen, nu met de HTML erbij die voor zulke verwijzingen nodig is. Daaronder staat steeds de link zelf, om te zien of die inderdaad werkt.

Contacteer ons