Resultaten voor html tag link

Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
Een link maken: de html-codes verklaard.
Omdat er in de openings tag van de link alleen de linkbestemming staat, wordt die pagina niet in een nieuw browservenster geopend, maar komt de pagina in plaats van de huidige pagina. Als je van een stukje tekst een link maakt, wordt deze vanzelf blauw, en komt er een streep onder te staan. Zoiets gebeurt ook met afbeeldingen: er komt een blauwe rand omheen te staan. Dat is niet erg mooi, dus als je die blauwe rand wilt weghalen, dan moet je aan de html-code voor de afbeelding nog een stijl toevoegen, namelijk: border: none.; De voorbeeldcode wordt dan.: a hrefovermij.php" img srcmijnfoto.jpg" styleborder: none" /a Linken naar andere bestanden. Behalve naar andere webpaginas kun je naar veel meer dingen linken: bijvoorbeeld naar een Word of pdf-bestand, een Excel-spreadsheet of PowerPoint-presentatie. De link naar mijn e-book Over HTML en Hyperlinks ziet er bijvoorbeeld zo uit.:
HTML/Basiscursus/Links Wikibooks.
Vervolgens kunt u in een link naar deze tag verwijzen met een hekje gevolgd door het id of name van de tag. HTML-code: Links naar een id. p a href inhoud" Naar de inhoud / a / p p Een lange inleiding.
HTML Cursus, hyperlinks / koppelingen maken in een webpagina.
We gaan kijken hoe u links maakt met HTML. De link tags in HTML zijn: a als begintag, de eindtag is dan /a. Linken naar bestanden op uw site. Er zijn twee soorten links die onder deze categorie vallen.: Linken naar bestanden op een andere pagina van uw site. Linken naar een bepaald gedeelte op een pagina. Het is bij deze bestanden niet nodig om bij de links" http//: en" www." toe te voegen, aangezien de bezoeker zich al op uw site bevindt en hij alleen doorgestuurd hoeft te worden naar een ander bestand op dezelfde server. Een link naar een bestand op een andere pagina van uw site maakt u als volgt. U begint met de a tag en vervolgens voegt u hier het attribuut href aan toe.
HTML Cursus: Links maken: uitleg over interne, externe links, het target attribuut en afbeeldingen, plaatjes als link gebruiken.
Toch is het handig om nu alvast aan te geven hoe je een afbeelding als link kunt gebruiken. Voor nu volsta ik dus met het weergeven van de tag.: A hrefhttp//www.voorbeeld.nl/IMG: srcafbeelding.gif/A." Op de plaats waar nu afbeelding.gif" staat, vul je het adres in van de afbeelding in die je gebruikt voor je link. Meestal is dit een gif of jpg jpeg bestand. Deze links worden ook wel mailto links genoemd. Deze link verschijnt als elke andere link, maar wanneer er op geklikt wordt, kan de bezoeker een e-mail aan je sturen. Een mailto link maak je als volgt.: A hrefmailtojouw@emailnaam.nlStuur: me een e-mail/A. De tekst: Stuur" me een e-mail" wordt weergegeven als de link-tekst. De mailto link heeft nog wat meer mogelijkheden. Zo kun je een onderwerp toevoegen en een tekst voor de e-mail. Dit bespreken we uitgebreid in het artikel Mailto link in HTML.
Hyperlinks in HTML: een link leggen.
Home Ontwerp je site HTML Hyperlinks in HTML: een link leggen. Hyperlinks in HTML: een link leggen. Om een link te kunnen maken wordt in HTML de zogeheten Anchor-tag gebruikt. Een link leggen. De Anchor-tag bestaat in zijn kaalste vorm uit de begin-tag a en de eind-tag /a.
HTML links.
Links worden in HTML gespecificeert met de a tag. De a tag kan gebruikt worden op twee manieren.: Door een link te creƫeren naar een ander document met het href attribuut. Door een bladwijzer in een document te maken met het name attribuut.
Een link toevoegen aan je website wikiHow.
Om een link te maken waarmee een e-mail kan worden opgesteld naar een specifiek adres, gebruik je mailto: en plaats je deze direct voor het email-adres van de persoon in kwestie. Een e-mail link kan er bijvoorbeeld zo uitzien: Klik hier om een vraag te stellen of een opmerking te maken. Maak ankers binnen een grotere webpagina voor makkelijke verwijzing. Als je een manier zoekt om te linken naar een specifiek deel van een webpagina, gebruik dan een anker. Ankers zijn heel handig bij grotere pagina's' met een inhoudsopgave; elk hoofdstuk of paragraaf kan een anker toegewezen krijgen, gekoppeld aan de inhoudsopgave. Ankers worden gemaakt met het name" attribuut. Om een anker te maken voeg je de tag op de juiste plek in op de pagina, zoals bijv: Hoofdstuk 3 Ankers gebruiken in HTML.

Contacteer ons