Op zoek naar hyperlinks html?

HTML/Basiscursus/Links Wikibooks.
HTML-code: Document relaties met het link element. head link rel index" href inhoudsopgave.html" link rel next" href hoofdstuk3.html" link rel prev" href hoofdstuk1.html" link rel chapter" href hoofdstuk7.html" title Hoofdstuk" 7" link rel section" href hoofdstuk6.html2" title Hoofdstuk" 6.2" link rel alternate" lang en" href chapter2.html" link rel alternate" type print" href print/hoofdstuk2.html" link rel stylesheet" href normaal.css" link rel alternate" stylesheet" href slechtzienden.css" link rel alternate" stylesheet" media print" href print.css" / head.
Hyperlinks in HTML: mailto.
Geld met je site. Home Ontwerp je site HTML Hyperlinks in HTML: mailto. Hyperlinks in HTML: mailto. Om een hyperlink te maken die verwijst naar een e-mailadres, gebruik je mailto in het href-attribuut van je anker. Een hyperlink naar een e-mailadres.
Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
Handleiding HTML Hyperlinks Bestemming binnen document.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
Handleiding Voorbeeld HTML Hyperlinks. Hyperlinks Keuzelijst met hyperlinks.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
HTML School Hyperlinks.
Hyperlinks zijn een ontzettend belangrijk onderdeel van een website. Met hyperlinks kan je naar een andere website, een andere pagina of naar een bestand gaan. Kortom je surft ermee verder. Overal waar je op klikt om ergens anders te komen op het internet, dat is een hyperlink.
Handleiding HTML Hyperlinks Activeren hyperlink.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
Hyperlinks in HTML: een link leggen.
Home Ontwerp je site HTML Hyperlinks in HTML: een link leggen. Hyperlinks in HTML: een link leggen. Om een link te kunnen maken wordt in HTML de zogeheten Anchor-tag gebruikt. Een link leggen. De Anchor-tag bestaat in zijn kaalste vorm uit de begin-tag a en de eind-tag /a.
Hyperlinks in HTML: absolute en relatieve adressen.
Home Ontwerp je site HTML Hyperlinks in HTML: absolute en relatieve adressen. Hyperlinks in HTML: absolute en relatieve adressen. Er is een verschil tussen absolute en relatieve internetadressen. Beiden hebben dezelfde functie: ze geven aan waar een bestand zich bevindt en beiden worden ook in het href-attribuut vermeld.
Handleiding HTML Hyperlinks.
In dit onderdeel komen aan de orde Introductie, Elementen, Link naar bestand, Basis-URI, Bestemming binnen document, Document openen in frame, Mailto-links, Weergave hyperlinks, Het gebruik van stijlen en Hyperlinks activeren. Zoals de naam al aangeeft, zijn hyperlinks of hypertext links een essentieel onderdeel van HTML Hypertext Markup Language.

Contacteer ons