Resultaten voor text link html

Handleiding HTML Hyperlinks Link naar bestand.
Handleiding HTML Inhoud HTML Inhoud CSS Trefwoordenregister Begin. Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks Link naar bestand Downloaden bestand Basis-URI Bestemming binnen document Document openen in frame Document openen in nieuw venster Keuzelijst met hyperlinks Mailto-links Karakters in URI's' Weergave hyperlinks Toelichting in tooltip Activeren hyperlink.
Links: How to Make a Link HTML Tutorial.
Finally add an /a tag to indicate where the link ends. HOW TO MAKE A LINK. COLORS ON TEXT LINKS. ADVANCED TEXT LINKS. LINK WITHIN A PAGE. LINKS IN FRAMESETS. LINK TO NEW WINDOW. LINK TO EMAIL. TAKE THE QUIZ! ALL HTML TAGS.
Links: How to Make a Link HTML Tutorial.
Finally add an /a tag to indicate where the link ends. HOW TO MAKE A LINK. COLORS ON TEXT LINKS. ADVANCED TEXT LINKS. LINK WITHIN A PAGE. LINKS IN FRAMESETS. LINK TO NEW WINDOW. LINK TO EMAIL. TAKE THE QUIZ! ALL HTML TAGS.
HTML Text link.
Home Web HTML Link Text link. HTML Text Link. HTML text link code. a href./html-link.htmHTML" Link Code/a. The code will create this link.: HTML Link Code. The code has the following parts.: a is the link tag. href attribute sets the URL to link to.
HTML link generator, snel een linkje maken.
De anchor" text" of in Nederlands Anker" tekst" wil zoveel zeggen als de zichtbare tekst van de link. De title-tag is de titel van de link goed Googlevoer dus. Follow _blank wil zeggen Google en andere zoekmachines moeten de link volgen tijdens het spideren en hij moet openen in een nieuw venster. Follow _self wil zeggen Google moet de link volgen en hij opent in het eigen venster. Nofollow _blank wil zeggen Google mag de link niet volgen en hij opent in een nieuw venster. Nofollow _self wil zeggen Google mag de link niet volgen en hij opent in het eigen venster. De link die je uit de generator haalt zou je nog een class kunnen geven om hem te kunnen stylen met css. Zoiets als deze link naar de voorpagina. Dus a classroodlinkje" href. De CSS wordt dan.: font-familyVerdana, Arial, Tahoma.; Voorbeeld Xhtml Stict Link. Nog even voor de liefhebber een html Javascript link code snippet die het mogelijk maakt je pagina met strict doctype te valideren.
Text: Text Links HTML Tutorial.
Then add the text that should work as a link. Finally add an /a tag to indicate where the link ends. Y ou can read about more sophisticated link methods in the link section of this tutorial. TAKE THE QUIZ! ALL HTML TAGS.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Example. Example. Example. Example. Example.
HTML Tutorial Text Links.
Databases SQL Tutorial MySQL Tutorial. Miscellaneous XML Tutorial Webhost Tutorial Flash Tutorial SEO Tutorial HTML Tutorial HTML Introduction HTML Elements HTML Tags HTML Text HTML Formatting HTML Pre HTML Attributes HTML Font HTML Text Links HTML Comments HTML Lists HTML Images HTML Image Links HTML Tables HTML Bgcolor HTML Color Codes HTML Color Chart HTML Background Web Forms HTML Forms HTML Input HTML Text Fields HTML Password HTML Reset HTML Submit HTML Checkboxes HTML Radio HTML Select HTML Hidden Fields HTML Upload HTML Textareas Special Tags HTML Body HTML Music Codes HTML Video Codes HTML Meta HTML Style HTML Div HTML Layouts HTML Frames HTML Entities HTML Scripts Formatting Tags HTML Bold HTML Paragraphs HTML Headings HTML Line Breaks HTML Horizontal Rule HTML Email HTML Italic HTML Code HTML Superscript HTML Subscript HTML Strikethrough Get Help! HTML Forum Contact Us. HTML Text Links Anchors. The World Wide Web got its spidery name from the plentiful connections links that link websites together with the click of a button.
Links.
In HTML, links also known as Hyperlinks" are what enables visitors to click through to another web page or other URL. The visitor usually clicks on linked text or a linked image and that's' what triggers the loading of the linked document. To create a link in HTML, you use the HTML a tag, also known as the anchor" tag.

Contacteer ons